Stadium Oral

Stadium perkembangan jiwa yang dihubungkan dengan masa bayi ketika mendapat kesenangan bila mendapat makan dan frustasi bila lapar atau haus. Sifat yang dihubungkan dengan hal ini dalam aliran Freud ialah sifat posesif, ingin memiliki sebanyak-banyaknya, serakah, iri, cemburu.