promontorium timpani

Tonjolan pada dinding medial ruang telinga tengah yang diben-tuk oleh lingkaran pertama koklea.