prenubil

(prenubile) Sebelum masa matang untuk kawin.