pogonion

(pogonion) Ujung dagu yang paling depan.