pneumokoniosis

(pneumokoniosis, pneumon-paru, konis-debu) Kelainan paru yang disebabkan penimbunan debu di dalamnya.