pituitrin

(pituitrin) Ekstrak hipofifisis posterior.