peptida neuroaktif

(neuroactive peptides) Senyawa peptida di dalam otak yang mempunyai aktifitas seperti hormon, contohnya oksitosin, vasopresin, LH, TRH, ACTH.