paranasal

(paranasal) Di sebelah, menyebelah hidung.