origo

(origo) Permulaan, tempat asal otot, pangkal.