organik

(organic) Berkaitan dengan senyawa yang mengandung atom karbon (C) dan terdapat dalam organisme hidup.