occipital anchorage

tambatan ortodontik dengan tahanan yang dihasilkan oleh puncak dan belakang kepala, dan kekuatannya disalurkan ke gigi dengan alat headgear dan karet berat yang ditempelkan pada gigi.