Muskulus Popliteus

(musculus popliteus) Otot yang terdapat pada lekuk otot.