mortarium

(lumpang) Bejana untuk menumbuk sesuatu.