mal-

(malum-kejahatan) Awalan yang menunjukkan gangguan, penyakit.