makropsia

(makropsia) Keadaan terlihatnya sebuah objek lebih besar daripada sebenarnya.