korasidium

(coracidium) Salah satu stadium tempayak Cestodes dari ordo Pseudophyllidae yang dapat berenang bebas.