aneuploidi

(aneuploidy) Keadaan mempunyai jumlah kromosom lebih atau kurang daripada jumlah diploid normal.